OTVORENO PH 2019 U12

gallery/hjs

 

OGLAS REGATE

 

Regata će se jedriti prema pravilima kako je definirano u WS Regatnim pravilima 2017 - 2020. (RRS). U slučaju nesuglasja između pravila prevladavaju Upute za jedrenje i hrvatski jezik. 

 

Natjecatelji moraju kod prijave dostaviti Odobrenje HJS-a ili Nacionalnog saveza za isticanje reklama. Svaka jedrilica mora isticati reklamu prema zahtjevu organizatora regate.

 

Mogu se prijaviti natjecatelji rođeni 2008. i mlađi. Natjecatelji moraju udovoljavati WS-ovom Kodeksu prava sudjelovanja. Prilikom prijave može se tražiti dokaz o udovoljavanju Kodeksu.

 

Prijave na priloženom obrascu moraju se dostaviti na adresu:

 

val.crikvenica@gmail.com ili

robertjurincic@yahoo.com

 

najkasnije do 12.09.2019. i osobno potvrditi u uredu regatnog odbora najkasnije do 19.09.2019. u 19:00 sati.

 

Organizator zadržava pravo primanja naknadnih prijava uz dvostruku startninu.

 

Upute za jedrenje biti će dostupne prilikom prijave u Uredu Regatnog odbora.

 

Startnina iznosi: OPTIMIST = 200 kn. Članovi HUKO startninu u iznosu od  100,00 kn, uplatiti na račun

J.D. Val : HR5224020061100132546

 

Start prvog jedrenja predviđen je u petak, 20.09.2019. u 12:00 sati.

Predviđeno je 6 jedrenja od kojih je potrebno održati dva jedrenja kako bi prvenstvo bilo valjano.

 

Regatno polje biti će smješteno u Vinodolskom  kanalu (ispred Crikvenice).

Primjenjivat će se sustav niskih bodova prema dodatku A RRS.

 

Nagradit će se:

Troje prvoplasiranih i tri prvoplasirane jedriličarke iz Hrvatske HJS će dodijeliti medalje

Troje prvoplasiranih i tri prvoplasirane jedriličarke na otvorenom prvenstvu JD „Val“ će dodijeliti nagrade.

 

Organizator zadržava pravo proširiti fond nagrada

 

Više informacija o regati i smještaju na 0989606912

                    

JEDRILIČARSKO DRUŠTVO “VAL”

 

OTVORENO PRVENSTVO HRVATSKE 2019.

OPEN CROATIAN CHAMPIONSHIP 2019.

OPTIMIST U12

 

Crikvenica, Croatia, 20. - 22.09.2019.

 

 NOTICE OF RACE

 

The regatta will be governed by the 'rules' as defined The Racing Rules of Sailing 2017 - 2020 (RRS). If there is a conflict between Rules Sailing instructions and Croatian text will prevail.

 

All competitors must display stickers of Event sponsors.

 

All competitors shall be accordance with WS Eligibility Code and  member of their respective National Association are eligibility to compete

Competition is open for boys & girls born in 2008 or after.

 

Entries should be sent to the address: e-mail:

 

robertjurincic@yahoo.com or

val.crikvenica@gmail.com

 

before September 12th, 2019. and personally confirm in Race office not later than September 19th, 2019. at 19:00 hours. Organiser may accept late entries with double entry fee

 

Entry fee is as follows and pay it in Race office OPTIMIST = 200 kn (cca 27 EUR);

 

Start of the first race is scheduled on Friday, September 20th, 2019 at 12:00 hours

6 races will be held if possible.

 

Racing area will be in Vinodol Chanel (near Crikvenica).

Low Point System according to Appendix A RRS will apply.

 

Prizes will be assigned to:

first three boys and first three girls from Croatia, CSF will assign medals                              

for Open Croatian Championship the organizer will assign prizes

 

Organizer keeps his right to expand the prize fond

 

Other information for the Event and accommodation on

+385 98 9606912